HelloBaby.vn

Chăm sóc khách hàng / Chăm sóc khách hàng

Bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

CAM KẾT CỦA HELLO BABY

HelloBaby  tôn trọng quyền riêng tư và hiểu tầm quan trọng của bảo vệ thông tin cá nhân của Ba - Mẹ

HelloBaby cam kết chỉ sử dụng những thông tin cá nhân của Ba - Mẹ cung cấp với mục đích duy nhất : mang đến Ba - Mẹ những dịch vụ tốt hơn từ Hello Baby.

HelloBaby sẽ không gửi những thông tin khuyến mãi, giảm giá qua email nếu Ba - Mẹ không yêu cầu.

HelloBaby không chia sẻ bất cứ thông tin nào của Ba - Mẹ cho bên thứ ba khác.

HelloBaby khẳng định : Duy trì sự riêng tư và tin tưởng của Ba - Mẹ là rất quan trọng với HelloBaby

Xin vui lòng liên hệ với HelloBaby theo số 04 22 080 080 hoặc 09 62 080 080 nếu Ba - Mẹ có thắc mắc về chính sách bảo mật của HelloBaby

6/7/2023 6:05:45 AM